Akcia

NAJPREDÁVANEJŠÍ


Gravitačné zavlažovanie

Zdroj vody : nádrž - gravitačný systém

Výhodou je možnosť využitia dažďovej vody. Pri gravitačnom zavlažovaní máme tlak od cca 0,1 - 0,5bar. Nádrž 1m vysoká , ktorá je vo vyške 1m má na výstupe tlak pri plnej nádrži cca 0,2bar

Pri kvapkovom zavlažovaní sú tlak a prietok základne parametre. Všetky kvapkovače pracujú ideálne len pri tlaku 1 - 4 bar. Výhodou ale je, že kvapkovače pracujú aj pri nižšom tlaku, len prietok cez kvapkovač nebude taký ako je predpísaný, ale bude nižší. Rovnako nebudeme mať rovnaký prietok medzi prvým a posledným kvapkovačom.

Čím dlhšiu hadicu montujeme na jednu vetvu tým bude rozdiel v prietoku medzi prvým a posledným kvapkovačom väčši. Z toho dôvodu Vám odporúčame kratšie úseky oddelené ventilmi.

Ak uvažujete zavlažovať väčšiu plochu je to možné aj z nádrže /sme ale limitovaní množstvom vody v nádrži/  len  je potrebné systém rozvetviť na viac zavlažovaćich zón ventlimi, manualnymi alebo elektroventilmi pri automatickom zavlažovaní.

Pri gravitačnom zavlažovaní odporúčame jednu z nasledovných možností :

tlakovo neregulovanu hadicu

samostatné kvapkovače namontované do PE hadice

samostatné kvapkovače v kombinácii s privádzačom vody

 

Rozprašovač nie je vhodný pri tomto systéme.

Ak uvažujete o zdroji vody z nádrže a potrebujete dosiahnúť väčší tlak, tak je potrebné pripojiť čerpadlo

 

                       

Hadice

 

Hadica s kvapkovačmi

 

   

Samostatné kvapkovače

 

 

         

     

    

 


 

Spojovací materiál

 

Ventil

      Držiak hadice
 

             
Filter   Rozdelovač k elektroventilom       Šachta
 
             
             
Časovač